datasheetbank_Logo
전자부품 반도체 검색엔진( 무료 PDF 다운로드) - 데이터시트뱅크
HOME  >>>  B9NK60ZFD Datasheet

B9NK60ZFD   데이터시트

일치하는
시작하는 : N/A
끝나는 : N/A
포함하는 : N/A
제조사
부품명
상세내역
보기
ST-Microelectronics
STMicroelectronics
N-CHANNEL 600V - 0.85Ω - 7A TO-220/TO-220FP/D2PAK Fast Diode SuperMESH™ MOSFET
PDF
Match & Start : B9NK60ZFD
ST-Microelectronics
STMicroelectronics
N-CHANNEL 600V - 0.85Ω - 7A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH™ Power MOSFET
ST-Microelectronics
STMicroelectronics
N-CHANNEL 600V - 0.85Ω - 7A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH™ Power MOSFET
ST-Microelectronics
STMicroelectronics
N-CHANNEL 600V - 0.85Ω - 7A TO-220/TO-220FP/D2PAK SuperFREDMesh™ MOSFET
ST-Microelectronics
STMicroelectronics
N-channel 600 V - 0.85 Ω - 7 A - D2PAK, TO-220FP, TO-220 SuperFREDMesh™ Power MOSFET
ST-Microelectronics
STMicroelectronics
N-channel 600V - 0.85Ω- 7A - D2PAK/TO-220FP/TO-220 SuperFREDMesh™ Power MOSFET
ST-Microelectronics
STMicroelectronics
N-CHANNEL 600V - 0.85Ω - 7A TO-220/TO-220FP/D2PAK Fast Diode SuperMESH™ MOSFET
1


All Rights Reserved© datasheetbank.com [ 개인정보 보호정책 ] [ 요청 데이타시트 ][ 제휴문의 ]